Vestingmuur

Naarden-Vesting

Voeg- en metselwerkherstel aan de historische vestingmuur 

Groenbeheer

Naarden-Vesting

Permanent onderhouden van het groen