Vesting Naarden

CONTEXT

Naarden is één van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral bekend vanwege zijn unieke stervorm. Waarschijnlijk kreeg Naarden omstreeks 1300 stadsrechten van Graaf Floris V. Het lag toen op een andere plek en het oprukkende water van de Zuiderzee bedreigde de plaats steeds meer. Na de verwoesting van de stad door de Hoekse en Kabeljauwse twisten, werd het huidige Naarden in 1350 gesticht. Nadat Spaanse troepen in 1572 de stad hadden veroverd en verwoest, werd vanaf 1573 de middeleeuwse ommuring vervangen door een vesting met rechte flanken en bastions naar ontwerp van Adriaan Anthonisz. van Alcmaer. In 1672 werd de inmiddels verwaarloosde vesting opnieuw ingenomen, dit keer door Franse troepen. Het vormde de aanleiding voor Stadhouder Willem III om de Hollandse Waterlinie aan te leggen en de vesting van Naarden te vervangen door een grotere moderne vesting. Betrokken ontwerpers waren Adriaan Dortsman en mogelijk Maximiliaan d'Yvoy (1673-1678) en Paul Storff (1679-1685). De zeventiende-eeuwse vesting met bastions, ravelijnen en een enveloppe bevatte een groot arsenaal (1688), een klein arsenaal (1728) en enkele  loodsen (1747-1752). Van 1795 tot 1814 was Naarden bezet door het Franse leger. In de jaren 1870-1879 werd de vesting uitgebreid en versterkt als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarbij kwamen veel nieuwe gebouwen binnen de vesting tot stand. Door de uitvinding van de brisantgranaat was de vesting echter kort daarna al gedateerd. Nadat de vesting tijdens de Eerste Wereldoorlog nog in staat van verdediging was gebracht, werd de militaire functie in 1926 opgeheven. Pas in 1986  en vertrok de laatste legereenheid. 

BESCHRIJVING

De vesting Naarden is omgeven door een versterkte wal met zes vijfhoekige uitbouwen, de bastions. De Bastions dragen de namen; Katten, Oranje, Promers, Turfpoort, Nieuw Molen en Oud Molen. De bastions zijn vervolgens verbonden met een vestingwal: de courtines. Deze afgesloten eenheid wordt omringd met een hoofdgracht. Midden tussen de bastions liggen in het water ravelijnen, ze liggen als eilandjes in de vestinggracht. Naarden heeft een dubbele omwalling en grachtengordel. Buiten de vestinggracht ligt de enveloppe met daarop diverse onderkomens. Over de enveloppe en de wal naar het Ronduit loopt momenteel een fietspad. 

BEZOEK

Ga voor meer informatie naar de website van Naarden Vesting en de

website van het Vestingmuseum