Slot Assumburg

“Beweerd wordt dat Gravin Jacoba van Beijeren in kasteel Assumburg enige tijd in gevangenschap heeft moeten doorbrengen; in het vertrek, met zijne van zware grendels voorziene deuren […].”

De Tijd, 24 juli 1907

In het kort

Bouwjaar: omstreeks 1486
Opdrachtgever: Nicolaas van Assendelft
Architect: onbekend
Huidige functie: Stayokay
Bijzonderheden: laatgotische galerij met vierschaar

Het ontstaan

In de tweede helft van de dertiende eeuw bevond zich op de plaats van het huidige slot nog een versterkt huis. In 1486 kwam dit door overerving in de handen van Nicolaas van Assendelft. Onder hem en zijn vrouw Aleid van Kijfhoek moet het slot, dat toen nog een voorburcht kende, opnieuw zijn opgetrokken. Twee gevelstenen herinneren aan hun kleinzoon Gerrit V van Assendelft, heer van de Assumburg, die in 1610 verbouwingen aan het huis liet uitvoeren. In 1694 kocht de Amsterdamse bankier Johan Deutz het slot. Hij en zijn vrouw Maria Boreel lieten het huis moderniseren. Tevens lieten zij fraaie tuinen in geometrische stijl en een park met een hertenkamp aanleggen. Tot 1867 werd het slot bewoont door de familie Deutz. Na een periode van particuliere verhuur en leegstand, raakte het landhuis snel in verval. In 1911 schonken de eigenaren ‘De Assumburg’ inclusief slotgracht, oprijlaan en oranjerie middels een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, om het als historisch monument te bewaren. In 1927 bleek dat het slot niet geschikt was voor gewone verhuur. Op suggestie van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg werd een jeugdherberg gevestigd in het gebouw.

De tuin

Rond het jaar 1700 liet een Amsterdamse regent, koopman en bankier, Jean Deutz (1655-1719) zijn oog vallen op slot Assumburg. Hij liet, naast een flinke verbouwing van het kasteel, ook een prachtige symmetrische baroktuin aanleggen die paste bij zijn maatschappelijke positie en de schoonheidsidealen van die tijd. Slot Assumburg is één van de weinige voorbeelden van buitenplaatsen in Kennemerland, die aan het eind van de achttiende- of in de loop van de negentiende eeuw, niet met behulp van grote ingrepen in de structuur zijn aangepast aan de landschapsstijl. In 1729 werd van deze tuin een kopergravure gemaakt die als leidraad is gebruikt om de tuin weer in oude luister terug te brengen. De huidige gereconstrueerde symmetrische baroktuin wordt door vrijwilligers onderhouden. (bron: kasteeltuinassumburg.nl)

Het slot

Slot Assumburg bestaat uit vier vleugels om een binnenterrein en bezit vijf torens. Op het binnenterrein is aan de linkerzijde een vierschaar gelegen. In de vierschaar werd het recht gesproken. De vierschaar is vormgegeven door middel van een galerij met drie bogen op zuiltjes. Het slot is door een brug verbonden met het voorterrein, waar aan de linkerzijde de oranjerie ligt. Als gevolg van ingrijpende verbouwingen in de zeventiende en achttiende eeuw en reconstructies in de vorige eeuw, is over de vroegste ontwikkelingen aan het gebouw geen volledige duidelijkheid te geven. De twee vierkante torens en een deel van de ringmuur, daterend uit de vijftiende eeuw, lijken de oudste onderdelen van het slot te zijn. In de daarop volgende eeuwen werd het kasteel uitgebreid. Onder Johan Deutz lag aan de uitbreiding een streng symmetrisch classicistisch ontwerp ten grondslag. Zijn zoon verfraaide in het begin van de achttiende eeuw de interieurs in Lodewijk XV-stijl. In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen het slot diende als jeugdherberg, werd de westvleugel ingrijpend gerestaureerd met neo-middeleeuwse vormen.

BEZOEK HET MONUMENT

In het kasteel en de omliggende landerijen is een stayokay locatie gevestigd. Een overnachting kunt u boeken via de website van stayokay. Naast overnachtingen is het kasteel tevens het decor voor vergaderingen en feesten en is het een trouwlocatie.

Bezoekadres
Tolweg 9
1967 NG Heemskerk