Kasteel Radboud, Medemblik

BESCHRIJVING

Volgens een legende, opgetekend in de Divisiekroniek van Cornelis Aurelius had de Friese Koning Radboud rond 700 in Medemblik zijn koninklijke domicilie. Dit verhaal is blijkbaar zo verweven met de historie dat het kasteel van Medemblik in de volksmond nog altijd de naam ‘Kasteel Radboud’ draagt.
Het huidige slot werd omstreeks 1288 door Graaf Floris V van Holland gesticht als dwangburcht om de pas onderworpen West-Friezen in bedwang te houden. 
De verdedigingsburcht werd aan drie kanten omringd door de Zuiderzee. Toen aan het einde van de zestiende eeuw stadswallen werden aangelegd, verloor het complex zijn functie. In het begin van de zeventiende eeuw brak de burgerij een deel van het slot af, waarna het in verval raakte. Van 1661 tot 1734 deed de grote zaal aan de zuidwestkant dienst als Hervormde Kerk en de vierkante toren aan de westkant was omgebouwd tot klokkentoren. In de negentiende eeuw werden verschillende delen van het kasteel gesloopt. Enkel twee woonvleugels en een vierkante en ronde toren bleven nog intact. De gemeente had niet de middelen om het complex in stand te houden en het dreigde daardoor ten onder te gaan. Uiteindelijk werd in 1889 besloten de restanten aan het rijk over te dragen, wat de redding van Kasteel Radboud betekende. In 1890 werd onder leiding van P.J.H. Cuypers begonnen met een restauratie van de overblijfselen en deze werden geschikt gemaakt als kantongerecht. Deze instelling werd in 1934 opgeheven. Vanaf 1950 werd het gebouw verhuurd aan de gemeente Medemblik voor diverse doeleinden. Sinds 2005 is het als museum te bezichtigen.

BEZOEK

Openingstijden Kasteel Radboud

Bel voor de openingstijden met Stichting Kasteel Radboud 0227 541 960