Kapel met Grafmonument Willem van Liere, Katwijk

CONTEXT

Ter nagedachtenis aan haar in 1654 overleden echtgenoot Willem baron Van Liere (sinds 1654 heer van beide Katwijken), liet Maria van Reygersbergh dit grafmonument vervaardigen door Rombout Verhulst. Het is gedateerd in 1663. De Vlaamse beeldhouwer Rombout Verhulst is onder meer bekend van een deel van het beeldhouwwerk aan het stadhuis van Amsterdam en later het praalgraf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het graf is één van de vroegste in particuliere opdracht vervaardigde praalgraven van deze omvang en grandeur. 

De marmeren tombe van Van Liere bevindt zich in het noordelijke zijkoor van de Nederlands Hervormde Kerk te Katwijk aan den Rijn. De kapel is, inclusief het monument, in 1922 door een nazaat van de oprichtster aan de Staat geschonken om het voortbestaan te waarborgen

BESCHRIJVING

Op een sarcofaag ligt de overleden heer van Katwijk. Achter hem is zijn weduwe weergegeven, levend en in opgerichte houding. Ze rouwt bij het opgebaarde lichaam van haar overleden man. De beschouwer wordt zo bij het rouwproces betrokken. Dat zij levend wordt afgebeeld was een nieuw fenomeen. Na de dood van haar man was Maria van Reygersbergh bijna twintig jaar Vrouwe van Katwijk en na haar dood in 1673 werd ze ook in het graf bijgezet. Tegen de muur achter het monument is een grafschrift aangebracht, omgeven door festoenen en putti met de kwartierstaten en familiewapens van het geslacht Van Liere en de Van Wassenaers. Onder de tombe bevindt zich een grafkelder.

BEZOEK

Kerkdiensten vinden dagelijks plaats om 10.00u en 18.30u.