Welkom bij Stichting Monumenten Bezit

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is opgericht vanuit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) om als een landelijke monumenten beheerorganisatie op te treden. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten. Stichting Monumenten Bezit heeft hierdoor een nauwe verwantschap met de (Vereniging) Nationale Monumentenorganisatie. De NMo verwerft op grote schaal monumenten en draagt deze vervolgens over aan de SMB of aan één van de aangesloten leden van de NMo.

Op dit moment bestaat de portefeuille uit circa 29 zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen of landgoederen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten.  De bijzondere diversiteit van de verschillende monumenten is uniek en komt omdat SMB zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een specifiek thema of een geografische regio beperkt. 

Stichting Monumenten Bezit treedt in dit kader op als vangnet voor monumenten die niet bij een andere organisatie geplaatst kunnen worden. Hiermee wil SMB een toevoeging zijn in het landschap van de Nederlandse monumentenzorg met een verbindende rol tussen de reeds bestaande monumentenorganisaties.


In het nieuws

SMB wilt naast het restaureren en het onderhouden van de monumenten zich ook profileren op cultuurhistorisch gebied. Daarom dragen we graag bij aan culturele evenementen. Hier houden we u op de hoogte van de laatste evenementen of laten we met trots onze monumenten in het nieuws zien. 

Lees meer >> 


Over SMB

Stichting Monumenten Bezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.
Lees meer >>

Monumenten

Bent u benieuwd naar onze portefeuille?
Een aantal van onze locaties is vrij te bezichtigen en voor sommige wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

Lees meer >> 

Restauratie en onderhoud

Op projectbasis werkt SMB aan de her-
bestemming van Nederlands gebouwd
erfgoed. Deze projecten variëren van
vestingwerken tot kerken en kastelen.
Lees meer >>