Monument Graaf Adolf, Heiligerlee

CONTEXT

Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slag bij Heiligerlee, waarbij Graaf Adolf van Nassau, de broer van Lodewijk van Nassau en Willem van Oranje, sneuvelde. Tijdens dit wapenfeit troffen de Geuzen troepen van Lodewijk van Nassau en de Spaanse troepen onder bevel van hertog van Aremberg elkaar. Hiermee startte de Tachtigjarige Oorlog.

Het gedenkteken vervangt een in verval geraakte gedenknaald die in 1826 door een aantal streekbewoners was opgericht. In 1867 werd het nieuwe monument opgericht met vrijwillige bijdragen vanuit de bevolking. Alle landgenoten werden opgeroepen een bijdrage te leveren. In aanvulling op de donaties stelde het Rijk een subsidie beschikbaar. Voor het ontwerp werd een prijsvraag uitgeschreven, maar leverde echter geen winnaar op. Wel werd besloten het ontwerp ‘De Onafhankelijkheid van Nederland’ van kunstschilder J.H. Egenberger en civiel ingenieur en architect P. Schenkenberg van Mierop aan te kopen. Het ontwerp werd in gewijzigde vorm uitgevoerd. In 1869 kreeg Egenberger de officiële opdracht. De Belgische beeldhouwer Joseph Geefs vervaardigde vervolgens het beeld, dat in 1872 door Koning Willem III plechtig werd onthuld. In 1874 werd het monument met bijbehorende grond en percelen ten behoeve van langdurige conservering aan het Rijk afgestaan. Het monument had sterk te lijden onder weersinvloeden en moest daarom worden gerestaureerd in 1974 en opnieuw in 1987-88 en 1996.
In 1990 werd het park opnieuw aangelegd. In 2002, 2003 en 2008 werd het zwaard gestolen, waarbij het beeld werd beschadigd. Het beeld is steeds hersteld en het zwaard opnieuw aangebracht.

BESCHRIJVING

Het object is een beeldengroep op een hoge achtkantige sokkel. Graaf Adolf, die stervende is, wordt gesteund en beschermd door de Nederlandse Maagd. Naast haar houdt de Nederlandse Leeuw de wacht. Op vier zijden van de sokkel is een tekst aangebracht. 

  • Voorzijde: "25 mei 1568. De eerste zege in de tachtigjarige worsteling voor vrijheid der Nederlanden".

  • Rechterzijde: "Graaf Adolf van Nassau bleef in den roemrijken slag"

  • Linkerzijde: "Oranje met Nederland verbonden"

  • Achterzijde: "25 mei 1868. Door het nageslacht den vaderen gewijd".

BEZOEK

Het monument bevindt zich in de publieke ruimte.