Gotisch Huis, Kampen

BESCHRIJVING

Het Gotisch Huis is een voormalig koopmanshuis van omstreeks 1500, en het enige als zodanig herkenbare laatgotische huis dat Kampen nog bezit.
Het is een langgerekt (diepte 65 m) rechthoekig gebouw, bestaande uit een woonhuisgedeelte, een middengedeelte (de voormalige grutterij) en een achtergedeelte met stallen, van elkaar gescheiden door twee binnenplaatsen. De gemeente Kampen kocht het perceel begin 20ste eeuw om sloop te voorkomen, maar er bleek Rijksfinanciering nodig voor een restauratie. Victor de Stuers sprong bij om te voorkomen de inventaris van het pand los werd verkocht. Het is in 1909 gerestaureerd onder leiding van P.J.H. Cuypers. In 1915 werd besloten het hele gebouw aan de Staat te verkopen. Het pand heeft sinds 1931 dienst gedaan als bibliotheek en museum. Op dit moment is het pand niet te bezichtigen vanwege de slechte bouwkundige staat. Een grondige restauratie is nodig om de deuren weer te openen. De voorbereidingen zijn opgestart.

BEZOEK

Momenteel is het Gotisch Huis helaas niet toegankelijk voor publiek.

Tijdens Open Monumentendag is het Gotisch Huis wel open voor alle

geïnteresseerde.