Sassenpoort

Sassenpoort

Sassenpoort “Een werkman buiten de Sassenpoort, die op tijd op zijn werk in de stad moet zijn, gevoelt elke dag meer het gemis van de klok op den Sassenpoortentoren. Hij vraagt of -nu de restauratie van het bovenste gedeelte voor een goed deel is afgeloopen- […] de...
Vestingwerken van Naarden

Vestingwerken van Naarden

Vestingwerken van Naarden “Het Oude verdwijnt. De Amsterdamsche poort te Naarden, gebouwd in 1683 zal […] gesloopt worden, als sta-in-den-weg.” Leeuwarder Courant, 14 december 1914 In het kort Bouwjaar: 1675-1685 en 1875-1880Bouwstijl: militaire...
Kronenburgertoren

Kronenburgertoren

Kronenburgertoren “De gemeenteraad van Nijmegen, heeft besloten den vermaarden Kronenburgertoren, welke uit een oudheidkundig oogpunt bij het slopen van de vesting gespaard bleef, weer voor 5 jaar van den staat in beheer nemen.” Delftsche Courant, 11 februari 1898 In...