PROFESSIONEEL VANGNET VOOR MONUMENTEN

Monumentenbezit zorgt voor de borging van monumenten voor de eeuwigheid. Als ervaren monumentenbeheerder weten wij alles van instandhouding en werken wij samen met lokale betrokkenen aan ontwikkeling, openstelling en waar mogelijk verduurzaming van een monument. Wij geven het monument (weer) een podium passend bij de historie en de plek.

Monument inclusief

Monumentenbezit kan elk soort monument opnemen en borgen. Monumentenbezit is ‘monument inclusief’: wij sluiten geen monumenten uit, ongeacht technische staat, economische rendabiliteit, ontwikkelmogelijkheid, typologie en/of geografische ligging.

Monumenten borgen bij Monumenten­bezit

Hieronder zie je globaal het proces van het borgen van monumenten bij Monumentenbezit. We komen graag in contact om kennis te maken en meer te vertellen onze werkwijze.

Video borging van de Ruïne van Nuwendoorn

Bekijk de video over de borging van de Ruïne van Nuwendoorn bij Monumentenbezit.

Bekijk de ruine van nuwendoorn.

Projecten

Lees meer over de projecten met betrekking tot het beheer, behoud, restauratie, herbestemming van onze monumenten.