Spaanse Huis, Naarden

Informatie

Het pand is van oorsprong een laat-middeleeuwse gasthuiskerk en is in de zestiende eeuw ingrijpend verbouwd tot stadhuis. Het huis staat bekend als het ‘Spaanse Huys’, een naam die verband houdt met een droevige gebeurtenis uit de Naardense geschiedenis.
Kort na de aanvang van de Tachtig Jarige Oorlog werden inwoners van Naarden in 1572 onder valse voorwendselen naar het stadhuis gelokt, alwaar zij door de Spaanse troepen om het leven werden gebracht. Vervolgens werd de plundering van Naarden van daaruit verordonneerd. De gevelstenen die in 1615 in de voorgevel werden aangebracht, herinneren aan deze gebeurtenis. Van 1615 tot 1845 fungeerde het gebouw als stadswaag en daarna kreeg het de functie van hoofdwacht. Het deed dienst als bakkerij van het Naardense garnizoen tot 1923.  Na deze periode vond een restauratie plaats, waarbij een gedeelte van het huis werd ingericht tot het Comenius Museum en de rest tot woonhuis. De schouw die destijds links in de ingangshal werd geplaatst is een bruikleen van het Rijksmuseum. Na de restauratie van 1963-67 werd de gehele benedenverdieping door de Tsjecho-Slowaakse regering tot museum ingericht. Tenslotte werd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de zolder, die dienst deed als ‘Religieus Kunstkabinet’, bij het museum getrokken. Het museum verhuisde uiteindelijk in 1992 naar het voormalige Sint-Mariënconvent. Momenteel is het in gebruik door het Weegschaalmuseum. 

Beschrijving

Het Spaanse Huis bestaat uit een rechthoekig dubbel voorhuis met een lange zijde aan de straat en links aan de achterzijde een achterhuis. Beide bezitten een begane grond en een zolder. Het huidige karakter van het huis wordt voornamelijk bepaald door een ingreep uit 1615 toen de stadswaag werd gevestigd in het pand. De voorgevel is bij deze werkzaamheden ontstaan. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een kruisvenster en in de gevel zijn destijds vijf gevelstenen aangebracht.

Bezoek

 

In het Spaanse Huis is momenteel het Weegschaalmuseum gevestigd. 

Openingstijden
April t/m september
Maandag Gesloten
Dinsdag 11.00u – 17.00u
Woensdag 11.00u – 17.00u
Donderdag 11.00u – 17.00u
Vrijdag 11.00u – 17.00u
Zaterdag 11.00u – 17.00u
Zondag 11.00u – 17.00u

Oktober t/m maart
Maandag t/m vrijdag  Gesloten
Zaterdag 11.00u – 17.00u
Zondag 11.00u – 17.00u