Sassenpoort, Zwolle

Informatie

Bezoek

Openingstijden: zaterdag en woensdag van 11.00 - 17.00 uur. 

Toegangsprijs: volwassenen € 2,50, kinderen tot 12 jaar € 1,00. 

 

De Sassenpoort dateert vermoedelijk uit 1409 en is te beschouwen als het voornaamste overblijfsel van de middeleeuwse ommuring van Zwolle.

De stadspoort is een vierkant bakstenen gebouw met hoektorens. Voor de bouw is veel gebruik gemaakt van natuursteen, met name trachiet, tufsteen en Bentheimer zandsteen. De twee torens aan de landzijde gaan van rond over in achtzijdig en flankeren een mezekouw met werpgaten in de vloer. De exemplaren aan de stadszijde zijn veelhoekige arkeltorentjes op steunberen.

Nadat de poort haar belang als verdedigingswerk grotendeels had verloren, werd ze ingericht tot stadsgevangenis. Hiervoor werd de eerste verdieping van het gebouw tot cipierwoning vertimmerd. Na het vertrek van de gedetineerden werd het interieur van de poort grondig gewijzigd om huisvesting te bieden aan minder bedeelde gezinnen. Mogelijk werd tegelijkertijd, in de achttiende eeuw, de dakruiter vervangen door een classicistisch koepeltorentje met een uurwerk. In de negentiende eeuw gaf de gemeente Zwolle de toren tijdelijk kosteloos in gebruik aan het Ministerie van Oorlog als bergruimte en kledingmagazijn van het plaatselijke garnizoen, een functie die opnieuw interne veranderingen nodig maakte. Begin 1890 bleek dat een deel van het gouvernementsgebouw in Zwolle niet meer voldeed als bewaarplaats voor ‘s Rijks oud-Provinciale archieven. De oplossing werd gevonden in de Sassenpoort, waar het archief in 1898 introk. Tussen 1894 en 1897 werd de poort gerestaureerd en de kantelen hersteld. De houten klokkentoren werd vervangen door de huidige. Tot 1980 was de Sassenpoort in gebruik bij het Rijksarchief in Overijssel.