Vesting, Naarden

Informatie

Naarden is één van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral bekend vanwege zijn unieke stervorm. Haar geschiedenis gaat terug tot de regeerperiode van Keizer Otto. Waarschijnlijk kreeg de stad omstreeks 1300 stadsrechten van Graaf Floris V. Naarden lag toen op een andere plek. Het oprukkende water van de Zuiderzee bedreigde de plaats steeds meer. Na de verwoesting van de stad door de Hoekse en Kabeljouwse twisten, werd het huidige Naarden in 1350 gesticht. De vestingwerken moesten de nieuwe stad beschermen.

Beschrijving

De vesting Naarden is omgeven door een versterkte wal met zes vijfhoekige uitbouwen, de bastions. De Bastions dragen de namen; Katten, Oranje, Promers, Turfpoort, Nieuw Molen en Oud Molen. De bastions zijn vervolgens verbonden met een vestingwal: de courtines. Deze afgesloten eenheid wordt omringd met een hoofdgracht. Midden tussen de bastions liggen in het water ravelijnen, ze liggen als eilandjes in de vestinggracht. Naarden kent een dubbele omwalling en grachtengordel. Buiten de vestinggracht ligt de enveloppe met daarop diverse onderkomens. Over de enveloppe loopt momenteel een fietspad die uitkomt bij fort Ronduit. Na opheffing van de militaire functie in 1926 zijn de delen ervan successievelijk van Defensie overgeheveld naar het bezit van de toenmalige Rijksgebouwendienst. 

Bezoek

Ga voor meer informatie naar de website van Naarden Vesting