Kapel met Grafmonument Van Liere, Katwijk

Informatie

Ter nagedachtenis aan haar echtgenoot Baron Willem van Liere (heer van Katwijk), liet Maria van Reygersbergh dit grafmonument in 1663 vervaardigen door Rombout van Hulst. De marmeren tombe bevindt zich in het noordelijke zijkoor van de Nederlands Hervormde Kerk te Katwijk aan den Rijn. Het graf is één van de vroegste in particuliere opdracht vervaardigde praalgraven van deze omvang en grandeur. Grafmonumenten werden voornamelijk in opdracht van de staat vervaardigd voor ‘helden van staat’.
De kapel is, inclusief het monument, in 1922 door een nazaat van de oprichter aan de Staat geschonken om het voortbestaan te waarborgen

Beschrijving

Op een sarcofaag ligt de overleden heer van Katwijk. Achter hem is zijn weduwe weergegeven, levend en in opgerichte houding. Ze rouwt bij het opgebaarde lichaam van haar overleden man. Tegen de muur achter het monument is een grafschrift aangebracht, omgeven door festoenen met wapens. Tevens zijn enkele zwevende putti met de geslachtswapens en verschillende doodsemblemen bevestigd. Bij het monument hangen vier wapenbordjes van de familie Van Wassenaer. Onder de tombe bevindt zich een grafkelder.

BEZOEK

Kerkdiensten vinden dagelijks plaats om 10.00u en 18.30u.