Welkom bij Stichting Monumenten Bezit

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is opgericht vanuit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) om als een landelijke monumenten beheerorganisatie op te treden. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten. 

Stichting Monumenten Bezit heeft een nauwe verwantschap met de (Vereniging) Nationale Monumentenorganisatie. De NMo verwerft op grote schaal monumenten en draagt deze ter beheer en exploitatie over aan de SMB of aan één van de aangesloten leden van de NMo. Daarnaast adviseert de NMo individuele organisaties bij zaken die betrekking hebben op het beheer van monumenten.

Stichting Monumenten Bezit treedt in dit kader op als vangnet voor monumenten die niet bij een andere organisatie geplaatst kunnen worden. Hiermee wil SMB een toevoeging zijn in het landschap van de Nederlandse monumentenzorg met een verbindende rol tussen de reeds bestaande monumentenorganisaties.


Huren

Na de overdracht van de 29 monumenten door het Rijk aan de SMB zal het huuraanbod gepresenteerd worden.
Lees meer >>

Projecten

Op projectbasis werkt SMB aan de her-
bestemming van Nederlands gebouwd
erfgoed. Deze projecten variëren van
vestingwerken tot kerken en kastelen.
Lees meer >> 

Over SMB

Stichting Monumenten Bezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.
Lees meer >>

Bezoeken

Bent u benieuwd naar onze portefeuille?
Een aantal van onze locaties is vrij te bezichtigen en voor sommige wordt een kleine vergoeding gevraagd. 
Lees meer >>